MCHK Träff 2023-05-21 Träning, tävling, prisutdelning.

Arbetsdag 2023-04-29

Vikingarnas Årsmöte med korvgrillning efteråt
Vikingarnas Årsmöte med korvgrillning efteråt
Funktionärsutbildning för våra nya funktionärer
Funktionärsutbildning för våra nya funktionärer